Kryzysy gospodarcze i transformacje ustrojowe

0

Od momentu wybuchu kryzysu w 2008 r. trwa spór o jego zakres i charakter. W polskiej literaraturze pojawiły się ostatnio  próby opisania natury tego kryzyzsu. Na uwagę zasługują przede wszystkim rozważania profesora Andrzeja Małkiewicza zawarte w książce  pt. Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania (Warszawa 2010, Wydawnictwa Naukowe Scholar). Małkiewicz wykonał kawał dobrej roboty dokumentując przyczyny  kryzysu  i jego dotychczasowy przebieg. Zdaniem Małkiewicza mamy teraz do czynienia z dużym załamaniem gospodarki – porównywalnym z wielkim kryzysem lat 30. XX wieku. Skala kryzysu i nieporadność w jego zwalczaniu oznacza, że wchodzimy w kilkunastoletni okres depresji ekonomicznej. Główna przyczyna obserwowanego załamania to nadmierna emisja kredytu, która doprowadziła kraje strefy euro i miliony ludzi na skraj bankructwa. Okazuje się, że system welfare state, który zdominował światową gospodarkę po upadku ustroju komunistycznego  w1989 r. jest równie niewydajny i marnotrawny jak gospodarka tzw. realnego socjalizmu. I tak jak u schyłku realnego socjalizmu czeka nas kolejna transformacja ustrojowa.

Aleksander Popiel