lech-plast-tyczynski-gotwald-tyczynska-spolka-jawna
O firmie

Lech-Plast Tyczyński Gotwald-Tyczyńska spółka jawna

Polska 4

47-143 Zimna Wódka

opolskie

Telefon: (32) 459 80 53

NIP: 631-25-48-283

KRS: -

REGON: 240823721

www.lech-plast.com.pl